Προμηθευτές γραμμών ζεύξης SIP 3CX – Κύπρος

Αυτοί οι Κυπριακοί προμηθευτές γραμμών ζεύξης SIP έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από τη 3CX. Μπορείτε απλώς να συνδέσετε και να λειτουργήσετε το PBX σας με τον προμηθευτή γραμμών ζεύξης SIP της επιλογής σας, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη ρύθμιση. Οι προτιμώμενοι Προμηθευτές γραμμών ζεύξης SIP δοκιμάζονται με όλες τις υπηρεσίες της 3CX. Τα δύο μέρη δεσμεύονται να παρέχουν αλλεπάλληλη υποστήριξη στους πελάτες της Κύπρου που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τον συνδυασμό 3CX με τον προτιμώμενο προμηθευτή γραμμών ζεύξης SIP.

Supported


 

MTN Cypriot VoIP Provider Provider MTN DTMF Support (RFC2833) Yes
Support Cooperation Yes IPV6 Ready No
Provider Type IP Based (Static Public IP Required) Online Sign-Up Possible? No
Fax Support Not working Online Trunk-Management Portal? No
SI Mode Yes – Static (Multi Account Support) Link to Support Document View
Clip No Screening Support No 302 Diversion Support No
Anonymous Calling Yes  Included in Auto-Testing No

Δείτε εδώ τους προμηθευτές γραμμών ζεύξης SIP / VoIP ανα το παγκόσμιο.