Τι είναι το RTCP – Real Time Transport Protocol;

RTCP σημαίνει Real Time Transport Protocol (Πρωτόκολλο ελέγχου μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο) και ορίζεται στο RFC 3550. Το RTCP λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία με το πρωτόκολλο RTP. Το RTP πραγματοποιεί την παράδοση των πραγματικών δεδομένων, ενώ το RTCP χρησιμοποιείται για την αποστολή πακέτων ελέγχου στους συμμετέχοντες μιας κλήσης. Η πρωτεύουσα λειτουργία είναι η παροχή ανάδρασης σχετικά με τη ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει το RTP.

Σύνδεσμοι:
RFC 3550
Τι είναι το RTP;