Τι είναι το RTP – Real Time Transport Protocol;

RTP – συντομογραφία για το Real Time Transport Protocol (Πρωτόκολλο μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο). Ορίζει ένα τυπικό μορφότυπο πακέτου για την παράδοση ήχου και εικόνας μέσω του διαδικτύου. Ορίζεται στο RFC 1889. Δημιουργήθηκε από τον όμιλο Audio Video Transport Working και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1996.

RTP-RTCP-diag

Τα πρωτόκολλα RTP και RTCP είναι στενά συνδεδεμένα – το RTP πραγματοποιεί την παράδοση των πραγματικών δεδομένων και το RTCP χρησιμοποιείται για την ανάδραση σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας.

Σύνδεσμοι:
Τι είναι το RTCP;