Τι είναι ο διακομιστής SIP / SIP Server;

SIP-Server

Ο διακομιστής SIP (SIP Server) είναι το κύριο μέρος ενός IP PBX, που αναλαμβάνει τη διευθέτηση όλων των κλήσεων SIP στο δίκτυο. Ο SIP server αναφέρεται και ως server μεσολάβησης SIP ή καταχωρητής.