Τι είναι το SIP-URI

Το SIP URI (Ομοιόμορφο αναγνωριστικό πόρων) είναι το σχήμα διευθυνσιοδότησης SIP για να καλέσετε κάποιο άλλο άτομο μέσω SIP. Με άλλα λόγια, το SIP URI είναι ο αριθμός τηλεφώνου SIP κάποιου χρήστη. Το SIP URI μοιάζει με μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γράφεται με το ακόλουθο μορφότυπο:

SIP URI = sip:x@y:Port
Όπου x=όνομα χρήστη και y=κεντρικός υπολογιστής (τομέας ή IP)

Παραδείγματα:
sip:joe.bloggs@212.123.1.213
sip:support@phonesystem.3cx.com
sip:22444032@phonesystem.3cx.com

Το πρότυπο SIP URI έχει οριστεί στο πρότυπο RFC 3261.

Σύνδεσμοι:
RFC 2396 – Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax